Stanin

sulfidy – tetraedrické struktury – skupina staninu

Seznam fotografií:

Foto 1: stanin - Cínovec

 

Složení Cu2FeSnS4
Symetrie tetragonální (I42m)
Forma výskytu Vzácné krystaly mají disfenoidický typus, tvoří penetrační dvojčata podle (111). Většinou bývá kusový, vtroušený nebo v celistvých agregátech.
Barva ocelově šedá s olivově zeleným odstínem
Lesk kovový
Štěpnost nedokonalá {110}
Tvrdost 4
Hustota 4,3–4,5
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti opakní, černý vryp
Typy výskytu Typicky vysokoteplotní minerál známý z hydrotermálních Sn-W a Sn-Cu žil spjatých s greiseny, je častý na hydrotermálních kyzových polymetalických žilách, vzácný bývá v pegmatitech.
Výskyty ve světě Altenberg, Schwarzenberg – Německo (Sn-W mineralizace), Potosí, Oruro – Bolívie.
Výskyty v ČR Cínovec, Horní Slavkov (greiseny), Kutná Hora, Jezdovice, Příbram (polymetalická kyzová formace).
Další informace http://www.webmineral.com/data/Stannite.shtml

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz