Löllingit

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina löllingitu

Seznam fotografií:

Foto 1: löllingit - Dolní Bory

Foto 101: löllingit - Reichenstein

 

Složení FeAs2
Symetrie rombická (Pmnn)
Forma výskytu Krystaly bývají sloupcovité, často zdvojčatělé. Agregáty jsou nejčastěji zrnité, celistvé, vzácněji jehličkovité.
Barva stříbřitě bílá, při oxidaci ocelově šedá
Lesk kovový
Štěpnost zřetelná podle {001}
Tvrdost 5
Hustota 7,1–7,7
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti nerovný lom, černošedý vryp, vodí elektrický proud
Typy výskytu Běžně doprovází výskyty arzenopyritu, objevuje se na některých hydrotermálních žilách, v greisenech, skarnech a v pegmatitech.
Výskyty ve světě pegmatity: Kobokob – Zair; hydrotermální žíly: Andreasberg – Německo, Cobalt – Kanda, Nižné Slovinky – Slovensko, Schladming, Lölling – Rakousko.
Výskyty v ČR Jáchymov, Příbram, Pohled u Havlíčkova Brodu (hydrotermální žíly), Dolní Bory, Přibyslavice, Řečice (pegmatity).
Další informace http://www.webmineral.com/data/Lollingite.shtml

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz