Realgar

sulfidy – komplexní sulfidy – skupina realgaru

Seznam fotografií:

Foto 101: realgar - Cavnic, Rumunsko

Složení AsS
Symetrie monoklinická (P21/n)
Forma výskytu Krystaly jsou krátce sloupcovité s vertikálním rýhováním, dvojčatí podle (100). Tvoří jemně zrnité agregáty nebo se vyskytuje v povlacích, náletech nebo jako impregnace.
Barva červená, oranžově žlutá
Lesk polokovový
Štěpnost dobrá podle {010}
Tvrdost 1,5–2
Hustota 3,56
Indexy lomu N(alfa) = 2,538; N(beta) = 2,684; N(gama) = 2,704
Jiné vlastnosti

průsvitný, oranžový vryp, na světle se zvolna rozkládá na auripigment ve směsi s As2O3

Typy výskytu Vyskytuje se na různých typech hydrotermálních ložisek většinou společně s auripigmentem, sublimuje na sopečných fumarolách a vzácně se objevuje na ložiscích borátů nebo v uhelných sedimentech.
Výskyty ve světě hydrotermální ložiska: Alšar – Makedonie, Duranus – Francie, Luchumi – Kavkaz, Matra – Korsika, Mercur – Utah, Tajov – Slovensko, Quiruvilcy – Peru, Binnatal – Švýcarsko, Andreasberg – Německo; Vesuv – Itálie (fumaroly), Sulphur Bank – Kalifornie (horké prameny), Fohnsdorf – Německo (v lignitu).
Výskyty v ČR Jáchymov (hydrotermální mineralizace), Kladno (hořící haldy)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Realgar.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.5.11.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz