Chalkopyrit

sulfidy – tetraedrické struktury – skupina chalkopyritu

Seznam fotografií:

Foto 1: chalkopyrit - Příbram

Foto 2: chalkopyrit - Příbram

Foto 3: chalkopyrit - Příbram - Březové Hory

Foto 4: chalkopyrit - Tisová u Kraslic

Foto 5: chalkopyrit - štola Mír, Borovec u Štěpánova

Foto 101: chalkopyrit - Banská Štiavnica

Foto 102: chalkopyrit - Banská Štiavnica

Foto 103: chalkopyrit - Banská Štiavnica

Foto 104: chalkopyrit - Markušovce, Slovensko

Foto 105: chalkopyrit - Smolník, Slovensko

Foto 106: chalkopyrit - Rudňany, Slovensko

Foto 107: chalkopyrit - Roditz, Rudolfstadt

Foto 108: chalkopyrit - Joplin, Missouri

Foto 109: chalkopyrit - Vyrli brjag, Burgas, Bulharsko

Foto 110: chalkopyrit - Uhry

Foto 111: chalkopyrit - Hessen Nassan

Foto 112: chalkopyritu - Siegen, Westfálsko

 

Složení CuFeS2
Symetrie tetragonální (I42d)
Forma výskytu Typus krystalů je disfenoidický, dipyramidální nebo skalenoedrický, plochy bývají rýhované nebo zprohýbané. Dvojčatí podle (112) nebo (102). Agregáty jsou celistvé, zrnité nebo vytváří vtroušená zrna.
Barva mosazně žlutá, zlatě žlutá, modrofialové náběhové barvy
Lesk kovový
Štěpnost špatná {011}
Tvrdost 3,5–4
Hustota 4,1–4,3
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti lasturnatý lom, opakní, zelenavě černý vryp
Typy výskytu Vzniká v různých genetických podmínkách v širokém rozpětí teplot. Běžný je v magmatických horninách, největší ložiska tvoří porfyrové rudy Cu-(Mo), je zcela běžnou součástí hydrotermálních žil, z nichž nejběžnější jsou polymetalické typy nebo siderit-sulfidická asociace. Významná jsou stratiformní ložiska hydrotermálního, hydrotermálně-sedimentárního nebo vulkano-sedimentárního původu. Vzniká rovněž během sedimentace a je běžný na metamorfovaných i metamorfních ložiscích. Ve větším množství se může objevit ve skarnech, zcela podřadný je v pegmatitech.
Výskyty ve světě porfyrové rudy: Bingham – Utah, Erdenet – Mongolsko, Bisbee – Arizona, El Teniente – Chile; polymetalická hydrotermální ložiska: Banská Štiavnica, Slovinky, Rudňany, Gelnica, Rožňava – Slovensko, Mitterberg – Německo; stratiformní ložiska: Rio Tinto – Španělsko, Hanaoka, Kosaka – Japonsko, Rammelsberg – Německo; sedimentární rudy: Mansfeld – Německo, Lubin – Polsko; metamorfovaná ložiska: Kupferberg – Německo, Falun – Švédsko, Outokumpu – Finsko; Sulitjelma – Norsko (magmatické ložisko), Kowary – Polsko (skarn).
Výskyty v ČR Kutná Hora, Vrančice, Příbram, Stará Vožice, Ratibořské Hory, Borovec u Štěpánova (hydrotermální polymetalická ložiska), Zlaté Hory – jih, Bližná (metamorfovaná ložiska), Staré Ransko (magmatické těleso), Horní Slavkov, Cínovec, Krupka (Sn-Cu mineralizace), Obří důl (skarn).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Chalcopyrite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.1.3.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz