Markazit

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina markazitu

Seznam fotografií:

Foto 1: markazit - Most, důl ČSA

Foto 2: markazit - Most, důl ČSA

 

Složení FeS2
Symetrie rombická (Pmnn)
Forma výskytu Tvoří tabulkovité, sloupcovité nebo pyramidální krystaly, typické je kopinaté dvojčatění podle (110) nebo polysyntetické hřebenovité prorůstání. Agregáty bývají zrnité, radiálně paprsčité, ledvinité, může tvořit krápníčky nebo povlaky, Často vytváří zoomorfózy nebo fytomorfózy.
Barva cínově bílá až mosazně žlutá se zelenavým nádechem, pestře nabíhá
Lesk kovový
Štěpnost nedokonalá {110}
Tvrdost 6–6,5
Hustota 4,85–4,9
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti zelenavě černošedý vryp, opakní
Typy výskytu Nízkoteplotní vznikající i za povrchových podmínek, při vyšších teplotách přechází na pyrit. Je typický pro různé asociace hydrotermálních ložisek nebo se objevuje na pegmatitových žilách. Ve větším množství je přítomen v uhelných sedimentech.
Výskyty ve světě hydrotermální žíly: Banská Štiavnica, Kremnica – Slovensko, Freiberg, Annaberg – Německo, Tavistock – Anglie, Chiuzbaia – Rumunsko; Pb-Zn ložiska v karbonátových horninách: Wiesloch, Aachen – Německo, Reocin – Španělsko, Galena – Illinois; sedimenty: Champagne – Francie, Folkeston, Dover – Anglie.
Výskyty v ČR Příbram, Jílové, Libčice, Stříbro (hydrotermální žíly), Dolní Bory (pegmatit), Kladno, Rosice (černouhelné sedimenty), Staré Sedlo, Vintířov (hnědouhelné sedimenty).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Marcasite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.5.3.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz