Arzenopyrit

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina arzenopyritu

Seznam fotografií:

Foto 1: arzenopyrit - Cínovec

Foto 2: arzenopyrit - Dlouhá Ves u Jihlavy

Foto 3: arzenopyrit - štola Josef, Mokrsko

Foto 101: arzenopyrit - Slovinky, Slovensko

Foto 102: arzenopyrit - Freiberg
Složení FeAsS
Symetrie rombická (P21/c)
Forma výskytu Tvoří krátce nebo dlouze sloupcovité krystaly s rýhováním na plochách prizmatu. Křížové nebo hvězdicovité prorostlice dvojčatí podle (201). Agregáty bývají celistvé, zrnité nebo stébelnaté.
Barva ocelově šedá, cínově bílá
Lesk kovový
Štěpnost nedokonalá podle {110}
Tvrdost 5,5–6
Hustota 5,9–6,3
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti černý vryp, opakní
Typy výskytu Je převážně vysokoteplotním minerálem, nejčastěji se objevuje na hydrotermálních žilách různých asociací, běžný je na metamorfovaných kyzových stratiformnícch ložiskách. Ojediněle je hojný v regionálně metamorfovaných i kontaktně metasomatických skarnech, greisenech a pegmatitech. Spíše ojediněle najdeme arzenopyrit v magmatických horninách, metamorfovaných břidlicích nebo mramorech.
Výskyty ve světě hydrotermální žíly: Trepča – Chorvatsko, Kassandra – Řecko, Dalnegorsk – Rusko, Zloty Stok – Polsko, Gelnica – Slovensko, Mitterberg – Rakousko, Hidalgo de Parralu – Mexiko; metamorfovaná kyzová ložiska: Boliden – Švédsko, Skutterud – Norsko; greiseny: Panasqueira – Portugalsko, St. Agnes, St. Just – Anglie, Meymac – Francie; skarny: Schwarzenberg – Německo, Sale – Švédsko; pegmatity: Bustarviejo – Španělsko, Buckfield – Main (USA).
Výskyty v ČR Horní Slavkov, Cínovec, Krupka (Sn-W žíly s greiseny); Kutná hora, Příbram, Hynčice pod Sušinou, Sestrouň u Sedlčan, Mokrsko (hydrotermální žíly); Ruda u Čachnova, Županovice, Obří důl v Krkonoších (skarny); Vyžlovka u Jevan, Ostředek u Šumperka, Drahonín (pegmatity).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Arsenopyrite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.5.4.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz