Atlas minerálů - arzenopyrit

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina arzenopyritu

<
>

foto minerálu

Foto 101: Stříbřitě šedý, celistvý agregát arzenopyritu, světle okrový štěpný siderit, šířka záběru 4,5 cm. Lokalita Slovinky, Slovensko, sbírky ÚGV č. 1034.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz