Atlas minerálů - arzenopyrit

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina arzenopyritu

<
>

foto minerálu

Foto 102: Ocelově šedý, polokovově lesklý rombický krystal arzenopyritu, velikost 0,8 cm. Lokalita Freiberg, sbírky ÚGV č. 2367.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz