Atlas minerálů - arzenopyrit

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina arzenopyritu

<
>

foto minerálu

Foto 3: Agregát arzenopyritu v tonalitu s ojedinělými krátce sloupcovitými krystaly. Lokalita štola Josef, Mokrsko.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz