Atlas minerálů - arzenopyrit

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina arzenopyritu

<
>

foto minerálu

Foto 2: Jemně zrnitý agregát arzenopyritu, na čerstvém lomu se stříbřitě šedou barvou a kovovým leskem. Lokalita Dlouhá Ves u Jihlavy.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz