Atlas minerálů - arzenopyrit

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina arzenopyritu

<
>

foto minerálu

Foto 1: Jemnozrnný, stříbřitě šedý agregát arzenopyritu. Lokalita Cínovec, sbírky ÚGV č. 10298.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz