Auripigment

sulfidy – komplexní sulfidy – skupina auripigmentu

Seznam fotografií:

Foto 101: auripigment - Moldova, Rumunsko

 

Složení As2S3
Symetrie monoklinická (P21/n)
Forma výskytu Vzácně tvoří sloupcovité nebo tabulkovité krystaly, běžné jsou lupenité nebo zrnité agregáty.
Barva žlutá, hnědožlutá
Lesk mastný nebo perleťový
Štěpnost velmi dokonalá podle {010}
Tvrdost 1,5–2
Hustota 3,5
Indexy lomu N(α) = 2,4; N(β) = 2,81; N(γ) = 3,02
Jiné vlastnosti světle žlutý vryp, průhledný nebo průsvitný
Typy výskytu Vyskytuje se na různých typech hydrotermálních žil, často vzniká přeměnou realgaru. Častý je na vulkanických fumarolách nebo bývá přítomen na ložiskách borátů.
Výskyty ve světě hydrotermální žíly: Alšar – Makedonie, Tajov – Slovensko, Kreševo – Bosna, Balye – Turecko, Julamerk – Irán, Acobambille, Morocoche – Peru; Vesuv – Itálie (fumaroly), Yellowston – Wyoming (horké prameny).
Výskyty v ČR Jáchymov (hydrotermální žíly), Lipnice u Sokolova (uhelné jíly)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Orpiment.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.5.12.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz