Galenit

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina galenitu

Seznam fotografií:

Foto 1: galenit - Příbram

Foto 2: galenit - Příbram, důl Řimbaba

Foto 3: galenit - Příbram, Březové Hory

Foto 4: galenit - Příbram

Foto 5: galenit - Příbram

Foto 6: galenit - Příbram

Foto 7: galenit - Příbram, Březové Hory

Foto 8: galenit - Stříbro

Foto 9: galenit - Stříbro

Foto 101: galenit - Banská Štiavnica

Foto 102: galenit - Banská Štiavnica

Foto 103: galenit - Kremnica, Slovensko

Foto 104: galenit - Bleiberg, Korutany

Foto 105: galenit - Freiberg, Sasko

Foto 106: galenit - Osikovo, Bulharsko

Foto 107: galenit - Osikovo, Bulharsko

Foto 108: galenit - Rumunsko

 

Složení PbS
Symetrie kubická (Fm3m)
Forma výskytu Poměrně běžné krystaly mají nejčastěji kubický nebo kubooktaedrický typus, méně časté jsou plochy rombického dodekaedru. Vzácněji mají krystaly destičkovitý, sloupcovitý nebo kostrovitý habitus. Dvojčatění je běžné podle (111), (114) nebo (144). Agregáty bývají zrnité nebo celistvé.
Barva olověně šedá
Lesk kovový
Štěpnost dokonalá podle {100}
Tvrdost 2-3
Hustota 7,2–7,6
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti černošedý vryp, běžný je izomorfní vstup dalších prvků do struktury
Typy výskytu Většinou vzniká jako mezotermální minerál a je typický pro hydrotermální Pb-Zn mineralizace. Objevuje se i v jiných typech mineralizací (fluorit-barytová, siderit-sulfidická, polymetalická), často spolu se sfaleritem. Běžný je na metasomatických, vulkano-sedimentárních nebo metamorfovaných kyzových ložiskách. Jen zřídka vystupuje v magmatických horninách, na greisenech, skarnech nebo v sedimentech.
Výskyty ve světě hydrotermální ložiska: Clausthal, Andreasberg – Německo, Linares, Carthagena – Španělsko, Cavnic, Rodna – Bulharsko, Trepča – Jugoslávie, Wood River – Idaho, Les Farges – Francie; ložiska ve vápnitých sedimentech: Mechernich, Bleiberg – Německo, Mežica – Slovinsko, Monteponi – Sardinie; vulkano-sedimentární ložiska: Rammelsberg – Německo, Rio Tinto – Španělsko; metamorfovaná kyzová ložiska: Waldsassen – Německo, Boliden, Tunaberg – Švédsko, Brooken Hill – Austrálie; Darwin – Kalifornie (skarn).
Výskyty v ČR Příbram, Bohutín, Vrančice, Stará Vožice, Ratibořské Hory, Stříbro, Oloví, Borovec u Štěpánova, Jihlava (hydrotermální ložiska), Moldava, Harrachov (fluorit-barytové žíly), Zlaté Hory, Horní Město, Horní Benešov (metamorfovaná hydrotermálně-sedimentární ložiska), Cínovec, Krásné (greiseny).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Galena.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.1.2.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz