Chalkozín

sulfidy – tetraedrické struktury – skupina chalkozínu

Seznam fotografií:

Foto 101: chalkozín - Redruth, Cornwall

Foto 102: chalkozín - Redruth, Cornwall

Foto 103: chalkozín - Redruth, Cornwall

Foto 104: chalkozín - Redruth, Cornwall

Foto 105: chalkozín - Mannsfeld, Německo

Foto 106: chalkozín - Bristol, USA
Složení Cu2S
Symetrie monoklinická (P21/c)
Forma výskytu Tvoří tabulkovité, tlustě tabulkovité nebo sloupcovité krystaly s pseudohexagonální symetrií, bazální plochy bývají rýhované. Dvojčatění nebo trojčatění je běžné podle (110). Tvoří kusové nebo celistvé agregáty, bývá práškovitý, někdy fosilizuje organické zbytky.
Barva tmavě modrošedá
Lesk kovový (čerstvý lom)
Štěpnost chybí
Tvrdost 2,5–3
Hustota 5,5–5,8
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti zvětráváním matně nabíhá a černá, opakní, vryp šedočerný
Typy výskytu Na hydrotermálních ložiscích může tvořit nízkoteplotní primární výplň žil nebo se objevuje jako druhotný minerál v cementačních zónách. Je významným minerálem sedimentárních měděných rud typu „red beds“. Méně běžný je ve skarnech, dutinách bazaltů nebo Sn-Cu ložiscích.
Výskyty ve světě Mednorudjansk – Ural (skarn), Butte – Montana (hydrotermální ložisko), Tsumeb – Namibie (metasomatické ložisko), Rio Tinto – Španělsko, Rammelsberg – Německo, Bor – Srbsko (vše cementační zóna), Cooper Belt – Zambie (sedimentární rudy), Messina – JAR (hydrotermálně sedimentární rudy).
Výskyty v ČR Horní Slavkov, Krupka (greisenová ložiska), Vrančice, Jáchymov (polymetalická hydrotermální ložiska), Rybnice, Šonov (permské bazalty), Horní Vernéřovice, Horní Kalná (sedimentární rudy).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Chalcocite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.4.5.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz