Ullmanit

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina gersdorffitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení NiSbS
Symetrie kubická (P213)
Forma výskytu Na krystalech převládají krychle, tetraedry nebo pentagon dodekaedry, plochy krychle bývají rýhované, dvojčatí podle (110). Vyskytuje se kusový nebo v zrnitých agregátech.
Barva cínově bílá, ocelově šedá
Lesk kovový
Štěpnost dobrá {100}
Tvrdost 5–5,5
Hustota 6,5–6,7
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti šedavě černý vryp, opakní
Typy výskytu Je méně běžným minerálem na hydrotermálních žilách v Ag-Co-Ni nebo siderit-sulfidické asociaci.
Výskyty ve světě Gowganda – Kanada, Monte Narba – Itálie, Nižná Slaná – Slovensko, Siegerland, Neudorf – Německo, Cochabamba – Bolivie.
Výskyty v ČR Kšice u Stříbra
Další informace http://www.webmineral.com/data/Ullmannite.shtml

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz