Pyrhotin

sulfidy – oktaedrické struktury – skupina pyrhotinu

Seznam fotografií:

Foto 1: pyrhotin - Libčice u Velkého Knína

Foto 2: pyrhotin - Staré Ransko

Foto 3: pyrhotin - Petříkov u Ramzové

Foto 4: pyrhotin - Velemín u Lovosic

Foto 101: pyrhotin - Boodenmeis

Foto 102: pyrhotin - Herja, Rumunsko

Foto 103. pyrhotin - Baisoura, Sedmihradsko

Foto 104: pyrhotin - Bristenstock - Uri, Švýcarsko

Foto 105: pyrhotin - Bristenstock - Uri, Švýcarsko

Foto 106: pyrhotin - Schneeberg, Tyroly

Foto 107: pyrhotin - Morro Velbo, Brazílie

 

Složení Fe9S10 (Fe1-xS, kde x = 0–0,17)
Symetrie hexagonální (P63/mmc) nebo monoklinický (F2/d)
Forma výskytu Krystaly jsou vzácné, zpravidla tabulkovité s převládajícími plochami pinakoidu. Agregáty jsou kusové, celistvé až zrnité, často tvoří zrna nebo inkluze v jiných minerálech.
Barva světle až tmavě bronzově hnědá
Lesk kovový
Štěpnost nedokonalá podle {0001}
Tvrdost 3,5–4,5
Hustota 4,62–4,66
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti monoklinická modifikace je silně magnetická, jeví bohatou polytypii, šedočerný vryp
Typy výskytu Vzniká většinou za vysokých teplot, je běžnou akcesorií některých magmatických hornin, může být součástí ložiskových akumulací likvačního typu. Charakteristický je pro kyzovou polymetalickou asociaci hydrotermálních žil, siderit-sulfidické hydrotermální žíly nebo regionálně metamorfovaná stratiformní kyzová ložiska. Méně běžný je v pegmatitech, skarnech, v sedimentárních horninách nebo kontaktně metamorfovaných horninách.
Výskyty ve světě magmatická ložiska: Sudbury – Kanada, Norilsk – Rusko, Espedalen – Norsko; hydrotermální ložiska: Freiberg, Andreasberg – Německo, Trepča – Chorvatsko, Chiuzbai – Rumunsko, Cartagena – Španělsko, Nižná Slaná, Mútnik, Čučma, Spišská Baňa – Slovensko; metamorfovaná kyzová ložiska: Kowary – Polsko, Bodenmais – Německo, Sulitjelma – Norsko, Falun, Boliden – Švédsko, Outokumpu – Finsko.
Výskyty v ČR Staré Ransko (magmatické horniny), Podmokly u Sušice (pegmatit), Jílové, Kasejovice (křemenné žíly s Au), Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Příbram (hydrotermální ložiska), Obří důl v Krkonoších, Měděnec, Županovice (skarny).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Pyrrhotite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_4_sulfid/kap_7_4_sulfidy.htm#7.4.2.2.

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz