Kermezit

sulfidy – smíšené struktury – skupina antimonitu

Seznam fotografií:

Foto 101: kermezit - Malacky, Slovensko

Foto 102: kermezit - Pernek, Slovensko

Foto 103: kermezit - Braünsdorf

 

Složení Sb2S2O
Symetrie triklinická (P1)
Forma výskytu Krystaly jsou lištovité až jehličkovité, často nedokonale vyvinuté. Agregáty bývají svazčité nebo tvoří povlaky a kůry.
Barva višňově červená
Lesk diamantový
Štěpnost dokonalá podle {100}
Tvrdost 1,5–2
Hustota 4,68
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti křehký, hnědočervený vryp
Typy výskytu Vzniká jako druhotný produkt při oxidaci antimonitu na jeho ložiskách.
Výskyty ve světě Pezinok – Slovensko, Bräunsdorf – Německo, Pereta – Itálie, Que-Que – Zimbabwe.
Výskyty v ČR Příbram
Další informace http://www.webmineral.com/data/Kermesite.shtml

Zpět: klasifikace sulfidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz