Atlas minerálů

Klasifikace třídy oxidů a hydroxidů

Oddělení - skupina - minerál

oddělení kov/kyslík = 2:1 a 1:1 skupina ledu led
  skupina kupritu kuprit
  skupina tenoritu tenorit
  skupina zinkitu zinkit
  skupina periklasu periklas
    wüstit
    lime
oddělení kov/kyslík = 3:4 skupina chryzoberylu chryzoberyl
  skupina spinelu spinel
    hercynit
    gahnit
    magnezioferit
    magnetit
    franklinit
    magnesiochromit
    chromit
    ulvöspinel
oddělení kov/kyslík = 2:3 a 3:5 skupina korundu korund
    hematit
    ilmenit
    pyrofanit
    maghemit
  skupina högbemitu högbemit
  skupina claudetitu claudetit
    valentinit
  skupina arsenolitu arsenolit
    senarmontit
  skupina perovskitu perovskit
oddělení kov/kyslík = 1:2 skupina rutilu rutil
    anatas
    brookit
    kasiterit
  skupina pyroluzitu pyroluzit
    psilomelan
    kryptomelan
  skupina wolframitu wolframit
    ferberit
    hübnerit
  skupina columbitu niobit
    tantalit
  skupina pyrochloru pyrochlor
    mikrolit
    betafit
  skupina zirkonolitu zirkonolit
  skupina uraninitu uraninit
    thorianit
oddělení hydroxidů skupina brucitu a gibbsitu brucit
    portlandit
    gibbsit
  skupina diasporu diaspor
    goethit
    manganit
  skupina böhmitu böhmit
    lepidokrokit

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz