Ferberit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 1:2 – skupina wolframitu

Seznam fotografií:

Foto 101: ferberit - Tarpersdorf, Sasko

další fotografie viz heslo wolframit

 

Složení FeWO4
Symetrie monoklinická (P2/c)
Forma výskytu Tvoří krátce sloupcovité krystaly zploštělé podle pinakoidu (100), běžné jsou dvojčatné srůsty podle (100) a (023), agregáty jsou zrnité až celistvé.
Barva černá
Lesk polokovový
Štěpnost dokonalá podle {010}
Tvrdost 4–4,5
Hustota 7,51
Indexy lomu N(α) = 2,255; N(β) = 2,305; N(γ) = 2,414
Jiné vlastnosti vryp černohnědý až černý, železnatý koncový člen řady wolframitu
Typy výskytu Největší akumulace jsou spojeny s mladými subvulkanickými polymetalickými antimonitovými nebo wolframovými žilami, spíše ojedinělý je v pegmatitech a na geisenových ložiskách. Je stabilní a přechází do eluvií.
Výskyty ve světě Hill City – J. Dakota, Echassieres – Francie, Oruro – Bolívie (subvulkanické žíly), Cave Creek – Arizona.
Výskyty v ČR Horní Babákov u Hlinska (žíla Sn-W)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Ferberite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_8_fosfaty/kap_7_8_fosfaty.htm#7.8.3.2.

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz