Atlas minerálů - ferberit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 1:2 – skupina wolframitu

<
>

foto minerálu

Foto 101: Černé tabulkovité krystaly ferberitu se silným kovovým leskem zarostlé v bílém křemeni, šířka záběru 4,5 cm. Lokalita Tarpersdorf, Sasko, sbírky ÚGV č. 5737.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz