Wolframit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 1:2 – skupina wolframitu

Seznam fotografií:

Foto 1: wolframit - Cínovec

Foto 2: wolframit - Cínovec

Foto 3: wolframit - Cínovec

Foto 4: wolframit - Horní Slavkov

Foto 5: wolframit - Horní Slavkov

Foto 6: wolframit - Hubský peň, Krásno

Foto 101: wolframit - Altenberg, Sasko

Foto 102: wolframit - Andreasberg, Harz

Foto 103: wolframit - Los Bonderos, Argentina

 

Složení (Fe, Mn)WO4
Symetrie monoklinická (P2/c)
Forma výskytu Tvoří krystaly krátce sloupcovitého až tlustě tabulkovitého habitu, běžně s převládajícími plochami prizmatu. Krystaly často dvojčatí podle (100). Agregáty jsou zrnité, lupenité nebo paprsčité.
Barva černá, hnědočerná
Lesk mastný až polokovový lesk
Štěpnost dokonalá podle {010}
Tvrdost 4,5
Hustota 7,1–7,5
Indexy lomu N = 2,26–2,46
Jiné vlastnosti křehký, neprůhledný, vlastnosti kolísají podle zastoupení krajních členů ferberitu a hübneritu
Typy výskytu Je typickým minerálem greisenizovaných granitů a greisenových Sn–W ložisek, vyskytuje se na křemenných žilách, někdy je doprovodným minerálem na křemenných hydrotermálních žilách se zlatem, příležitostně se objevuje v pegmatitech nebo kontaktních skarnech. Do sedimentů přechází jen za vhodných podmínek.
Výskyty ve světě Chanteloube – Francie (pegmatit), Keyston – Dakota (pegmatit), Beggetorp – Švédsko (kontaktní skarn), Cornwall – Anglie (křemenné žíly), Leucamp – Francie (křemenné žíly se zlatem), Bamford, Wolfram Camp – Austrálie.
Výskyty v ČR Veselá Hora u Domažlic, Krupka, Dolní Bory (pegmatity), Cínovec, Horní Slavkov, Rotava (greiseny), Kasejovice, Bohutín (žíly s Au).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Wolframite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_8_fosfaty/kap_7_8_fosfaty.htm#7.8.3.2.

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz