Brookit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 1:2 – skupina rutilu

Seznam fotografií:

Foto 1: brookit - Bobrůvka

Foto 101: brookit - Maderanertal, Švýcarsko

Foto 102: brookit - Griesenthal, Švýcarsko

 

Složení TiO2
Symetrie rombická (Pbca)
Forma výskytu Krystaly bývají tabulkovité s vertikálním rýhováním, sloupcovité nebo převládá dipyramidální typus.
Barva hnědá, žlutohnědá, černá
Lesk diamantový
Štěpnost nezřetelná {120}
Tvrdost 5,5–6
Hustota 4,14
Indexy lomu N(alfa) = 2,583; N(beta) = 2,584; N(gama) = 2,705
Jiné vlastnosti průhledný až průsvitný, bílý vryp
Typy výskytu Je málo běžnou akcesorií v některých magmatických a metamorfovaných horninách, nejčastěji se vyskytuje na žilách alpského typu. Je odolný zvětrávání a přechází do aluvií.
Výskyty ve světě Rieder Tobel, Maderaneetal – Švýcarsko (alpská parageneze), Orenbur – Ural (sedimenty), Hot springs – Arkansas
Výskyty v ČR Komňa (v dutinkách andezitu), Bobrůvka (pegmatit), Kutná Hora (alpská parageneze)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Brookite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_5_oxidy/kap_7_5_oxidy.htm#7.5.2.5.

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz