Böhmit

oxidy a hydroxidy – hydroxidy – skupina böhmitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení AlO(OH)
Symetrie rombická (Amam)
Forma výskytu Krystaly bývají vzácné, tence tabulkovité. Agregáty jsou masivní nebo metakoloidní.
Barva bezbarvý, světle žlutá
Lesk perleťový až skelný
Štěpnost dokonalá podle {010}
Tvrdost 3,5–4
Hustota 3,02
Indexy lomu N(α) = 1,638; N(β) = 1,645; N(γ) = 1,651
Jiné vlastnosti bílý vryp
Typy výskytu Vyskytuje se v chemogenních sedimentárních horninách, bývá významnou složkou bauxitů.
Výskyty ve světě Recoux, Pereille – Francie, Ayrshire – Skotsko
Výskyty v ČR Staré Ransko (zvětraliny)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Boehmite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_5_oxidy/kap_7_5_oxidy.htm#7.5.6.4.

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz