Rutil

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 1:2 – skupina rutilu

Seznam fotografií:

Foto 1: rutil - Nová Ves

Foto 2: rutil - Věžná

Foto 101: rutil - Modriach, Štýrsko

Foto 102: rutil - Modriach, Štýrsko

Foto 103: rutil - Herzogenberg, Štýrsko

Foto 104: rutil - Kleinitzalpe

Foto 105: rutil - Kragerő, Norsko

Foto 106: rutil - Rotwand, Pfitschtal

Foto 107: rutil - Korutany

Foto 108: rutil - Madagaskar

Foto 109: rutil - Hochman Rouris, Rakousko

Foto 110: rutil - Saualpe

Foto 111: rutil - Ramis

 

Složení TiO2
Symetrie tetragonální (P42/mnm)
Forma výskytu Sloupcovité až jehlicovité krystaly bývají zakončeny tetragonální dipyramidou, plochy prizmatu vykazují podélné rýhovaní. Zcela běžné je dvojčatění podle (101), vznikají kolénkovitá dvojčata, nebo cyklická trojčata až šesterčata. Jiným typem jsou srdčitá dvojčata podle (301). Popsány jsou epitatkické srůsty s hematitem. Agregáty bývají zrnité.
Barva červenohnědá, červená, hnědá, černá
Lesk diamantový až kovový
Štěpnost zřetelná podle {110}
Tvrdost 6–6,5
Hustota 4,25
Indexy lomu N(o) = 2,612; N(e) = 2,899
Jiné vlastnosti šedočerný vryp
Typy výskytu Vysokoteplotní minerál, častá akcesorie magmatických (granitoidy, gabra, anortozity) a metamorfovaných (svory, rula, amfibolity) hornin. Objevuje se v některých pegmatitech, ojediněle v greisenech, zcela běžný je na žilách alpského typu. Vzhledem ke své odolnosti přechází do aluvií.
Výskyty ve světě St. Urbain – Kanada (anortozit), Kasli – Ural (chromitové ložisko), Antsakoe – Madagaskar (pegmatit), Brumada, Cerrado Fria – Brazílie, Nelson – Virgínie (pegmatit), Laperwitzkees – Rakousko (alpská perageneze), Payas – Turcko (aluvia), Concarneau – Francie (plážové sedimenty), Sverdlovsk – Ural (svory).
Výskyty v ČR Údraž u Písku, Věžná (pegmatity), lom Mastná Bába u Golčova Jeníkova, Mirošov (alpská parageneze), Soběslav, Veselí nad Lužnicí, Golčův Jeníkov, Opatov u Třebíče (aluvia), Pilát u Soběslavi, Kámen, Křenovice u Ledče n.S. (ruly).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Rutile.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_5_oxidy/kap_7_5_oxidy.htm#7.5.2.4.

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz