Kuprit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 2:1 a 1:1 – skupina kupritu

Seznam fotografií:

Foto 101: kuprit - Wissen, Porýní

Foto 102: kuprit - Wheal Biller, Cornwall, Anglie

Foto 103: kuprit - Wheal Biller, Cornwall, Anglie

Foto 104: kuprit - Cornwall, Anglie

Foto 105: kuprit - Gumesivsk, Ural

Foto 106: kuprit - Chessy-Rhone, Francie

Foto 107: kuprit - Lake Superior, Kanada

Foto 108: kuprit - Bisbee, USA

Foto 109: kuprit - Arizona

 

Složení Cu2O
Symetrie kubická (Pn3m)
Forma výskytu Na krystalech převládají plochy oktaedru, méně je zastoupena krychle. Agregáty jsou zrnité až celistvé, stébelnaté. Jako chalkotrichit se označuje jehlicovitá forma extrémně protažených krystalů krychle v jednom směru.
Barva karmínově červená, červenohnědá
Lesk diamantový až polokovový
Štěpnost nedokonalá podle {111}
Tvrdost 3,5–4
Hustota 5,8–6,2
Indexy lomu N = 2,849
Jiné vlastnosti červený vryp, některé krystaly jsou průsvitné
Typy výskytu Nejčastěji vzniká jako produkt oxidace sulfidických měděných rud, sám běžně zvětrává za vzniku malachitu. Vyskytuje se na ložiskách porfyrových Cu rud, na sedimentárních ložiskách typu „red beds“, v dutinách některých vulkanitů (andezity, bazalty) nebo v oxidační zóně většiny Cu-ložisek.
Výskyty ve světě sedimentární rudy „red beds“: Rudabánya – Maďarsko, Chessy – Francie, Mednorudjansk, Ural – Rusko, Tsumeb – Namibie; Coro-Coro – Bolívie; porfyrové rudy: Bisbee – Arizona, Bingham – Utah, Chuquicamata – Chile; Broken Hill – Austrálie
Výskyty v ČR Studenec, Roškopov, Lomnice nad Popelkou, Rožmitál u Broumova (vše v permských bazaltech), Běloves u Náchoda (žíla mikrogranitu), Borovec u Štěpánova (oxidační zóna Cu ložiska)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Cuprite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_5_oxidy/kap_7_5_oxidy.htm#7.5.5.1.

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz