Pyroluzit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 1:2 – skupina pyroluzitu

Seznam fotografií:

Foto 1: pyroluzit - Horní Blatná

Foto 2: pyroluzit - štola Marie Terezie, Horní Blatná

Foto 3: pyroluzit - štola Marie Terezie, Horní Blatná

Foto 101: pyroluzit - Cevljanovici, Bosna

Foto 102: pyroluzit - Mackamovo, Sedmihradsko

Foto 103: pyroluzit - Mackamovo, Sedmihradsko

Foto 104: pyroluzit - Rossbach

Foto 105: pyroluzit - Ilfeld, Harz

Foto 106: pyroluzit - Hohenstad, Hanover

 

Složení MnO2
Symetrie tetragonální (P42/mnm)
Forma výskytu Tvoří sloupcovité až jehlicovité podélně rýhované krystaly. Agregáty bývají zrnité, celistvé a vláknité, vyskytuje se také v podobě hlíz, krápníků, povlaků nebo dendritů.
Barva černá, tmavě ocelově šedá
Lesk matný až kovový
Štěpnost dokonalá podle {110}
Tvrdost 6–6,5
Hustota 4,4–5,06
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti černý vryp, opakní, starší název polianit
Typy výskytu Vzniká v sedimentech a oxidační zóně ložisek, primárně se objevuje na některých nízkoteplotních hydrotermálních žilách. Bývá součásti druhotných dendritů na puklinách hornin.
Výskyty ve světě Schneeberg, Elgersburg – Německo (hydrotermální žíly), Giessen, Siegen – Německo (druhotný na hydrotermálních žilách), Batesvill – Arkansas, Powells Fort – Virgínie (reziduální ložiska), Čiaturi – Gruzie, Nikopol – Ukrajina, Kišovce u Popradu – Slovensko (sedimentární ložiska).
Výskyty v ČR Horní Blatná (hydrotermální žíla), Přibram, Jáchymov, Narysov, Žežice (druhotně na hydrotermálních žilách), Přední Arnoštov u Jevíčka (permské pískovce)
Další informace http://www.webmineral.com/data/Pyrolusite.shtml

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz