Gibbsit

oxidy a hydroxidy – hydroxidy – skupina brucitu a gibbsitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Al(OH)3
Symetrie monoklinická (P21/n)
Forma výskytu Vzácně tvoří tabulkovité krystaly pseudohexagonální symetrie zdvojčatělé podle (001) nebo (130). Běžné jsou konkrece, krápníkovité, ledvinité, zemité nebo celistvé agregáty.
Barva bílá, šedá, nazelenalá
Lesk skelný nebo perleťový
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 2,5–3
Hustota 2,4
Indexy lomu N(α) = 1,568; N(β) = 1,568; N(γ) = 1.587
Jiné vlastnosti průhledný až průsvitný, houževnatý
Typy výskytu Je typickým alteračním produktem vyvřelých a metamorfovaných hornin při hydrotermálních procesech, je významnou složkou bauxitů.
Výskyty ve světě Vogelsberg – Německo (bauxit), Dundas – Austrálie
Výskyty v ČR Velké Tresné (grafitové ložisko)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Gibbsite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_5_oxidy/kap_7_5_oxidy.htm#7.5.6.1.

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz