Arsenolit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 2:3 a 3:5 – skupina arsenolitu

Seznam fotografií:

Foto 101: arsenolit - Baia Sprie, Rumunsko

Foto 102: arsenolit - Baia Sprie, Rumunsko

 

Složení As2O3
Symetrie kubická (Fd3m)
Forma výskytu Krystaly oktaedrického typu, povlakové nebo korovité agregáty
Barva bílá, světle žlutá, modrá
Lesk matný až skelný
Štěpnost dokonalá podle {111}
Tvrdost 1,5
Hustota 3,87
Indexy lomu N = 1,755
Jiné vlastnosti bílý vryp, průhledný až průsvitný, rozpustný ve vodě, jedovatý
Typy výskytu Vzniká zvětráváním arsenových minerálů na jejich ložiscích.
Výskyty ve světě Johanngeorgenstadt, Andreasberg – Německo, Saline River – Kansas, Smolník – Slovensko, San Bernardino – Kalifornie
Výskyty v ČR Jáchymov, Černý důl v Krkonoších
Další informace http://www.webmineral.com/data/Arsenolite.shtml

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz