Valentinit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 2:3 a 3:5 – skupina claudetitu

Seznam fotografií:

Foto 1: valentinit - Příbram

Foto 2: valentinit - Příbram

Foto 101: valentinit - Pernek u Malacek, Slovensko

Foto 102: valentinit - Pernek u Malacek, Slovensko

Foto 103: valentinit - Pernek u Malacek, Slovensko

 

Složení Sb2O3
Symetrie rombická (Pccn)
Forma výskytu Tvoří sloupcovité nebo tabulkovité krystaly, paprsčité nebo zrnité agregáty.
Barva bezbarvý, bílá, žlutavá, nažloutle hnědá, načervenalá
Lesk perleťový až diamantový
Štěpnost dokonalá podle {110}, zřetelná podle {010}
Tvrdost 2,5–3
Hustota 5,7
Indexy lomu N(alfa) = 2,18; N(beta) = 2,352; N(gama) = 2,358
Jiné vlastnosti průhledný až průsvitný, bílý vryp
Typy výskytu Je produktem oxidace antimonitu na jeho ložiscích.
Výskyty ve světě Pezinok, Pernek, Magurka – Slovensko, Les Chalanches, Allemont – Francie, Džebel Sensa – Alžírsko
Výskyty v ČR Březové Hory – pouze historické nálezy, Poličany (nově nepotvrzeno)
Další informace http://www.webmineral.com/data/Valentinite.shtml

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz