Anatas

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 1:2 – skupina rutilu

Seznam fotografií:

Foto 1: anatas - Horní Bory

Foto 101: anatas - Sonnblick, Rakousko

Foto 102: anatas - Grieswies, Rakousko

Foto 103: anatas - Grieserntal, Švýcarsko

 

Složení TiO2
Symetrie tetragonální (I41/amd)
Forma výskytu Většinou krystalovaný ve formě dipyramidálních krystalů, někdy má tabulkovitý habitus.
Barva hnědá, červenohnědá, žlutohnědá, modrá, vzácně bezbarvý
Lesk diamantový až polokovový
Štěpnost dokonalá podle {101} a zřetelná podle {001}
Tvrdost 5,5–6
Hustota 3,8–4,0
Indexy lomu N(e) = 2,488; N(o) = 2,561
Jiné vlastnosti vryp bílý, průhledný až průsvitný
Typy výskytu Může být akcesorií v některých granitech, pegmatitech rulách a amfibolitech, typický je pro alpské žíly. Zřídka se vyskytuje v sedimentech, přechází do aluvií.
Výskyty ve světě Paris – Maine, Magnet Cove – Arkansas (pegmatity), Binnatal, údolí Tavetsch – Švýcarsko, Zillertal – Rakousko, Sondal – Itálie, Tremadoc – Wales (vše alpská parageneze), Miass – Ural (aluvia).
Výskyty v ČR Bobrůvka, Písek, Dolní Bory (pegmatity), Práchovna u Kutné Hory, Bambousek u Čáslavi, Sudějov, Horní Bory, Vernířovice, Praděd (vše alpská perageneze), Jizerská louka (aluvium).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Anatase.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_5_oxidy/kap_7_5_oxidy.htm#7.5.2.5.

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz