Brucit

oxidy a hydroxidy – hydroxidy – skupina brucitu a gibbsitu

Seznam fotografií:

Foto 101: brucit - Predazzo, Itálie

Foto 102: brucit - Predazzo, Itálie

 

Složení Mg(OH)2
Symetrie trigonální (P3m1)
Forma výskytu Tvoří tabulkovité nebo romboedrické krystaly. Častěji se vyskytuje v lupenitých, zrnitých nebo vláknitých agregátech.
Barva bílá, šedá, šedozelená, namodralá
Lesk skelný nebo perleťový
Štěpnost velmi dokonalá podle {001}
Tvrdost 2,5
Hustota 2,3–2,4
Indexy lomu N(o) = 1,56; N(e) = 1,59
Jiné vlastnosti čirý nebo průsvitný, bílý vryp
Typy výskytu Vzniká při nízkoteplotní hydrotermální přeměně v serpentinitech, objevuje se v chloritových břidlicích, mramorech nebo dolomitech.
Výskyty ve světě Palabora – JAR (karbonatit), Kraubat – Německo (serpentinit), Hoboken – New Jersey (serpentinit), Wakefield – Kanada (mramor), Kremnice – Slovensko (kontaktní mramor).
Výskyty v ČR Borek u Chotěboře (serpentinit), Chýnov (dolomit)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Brucite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_5_oxidy/kap_7_5_oxidy.htm#7.5.6.2.

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz