Hübnerit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 1:2 – skupina wolframitu

Seznam fotografií:

Foto 101: hübnerit - San Juan, Colorado

další fotografie viz wolframit

 

Složení MnWO4
Symetrie monoklinická (P2/c)
Forma výskytu Tvoří protáhlé zploštělé krystaly nebo podélně rýhované jehlice. Agregáty jsou lupenité nebo stébelnaté.
Barva hnědočerná, červená, žlutočervená
Lesk polokovový
Štěpnost dokonalá podle {010}
Tvrdost 4–4,5
Hustota 7,2
Indexy lomu N(α) = 2,17; N(β) = 2,22; N(γ) = 2,32
Jiné vlastnosti vryp žlutohnědý, manganatý koncový člen řady wolframitu
Typy výskytu Převážně se vyskytuje na mladých subvulkanických polymetalických nebo wolframových ložiskách, méně často na greisenech nebo v pegmatitech.
Výskyty ve světě subvulkanické žíly: Baia Sprie – Rumunsko; porfyrové rudy: Locabamba, Ogipito, Tamboras – Peru, Colavi – Bolívie, Mammoth, Ellsworth – Nevada, Silverton, Gladstone – Colorado, Climax – Colorado; Hill city – J. Dakota (pegmatit), Kara Oba – Kazachstán.
Výskyty v ČR Horní Slavkov (greisen)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Hubnerite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_8_fosfaty/kap_7_8_fosfaty.htm#7.8.3.2.

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz