Atlas minerálů - hübnerit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 1:2 – skupina wolframitu

<
>

foto minerálu

Foto 101: Nepravidelně omezené zploštělé krystaly hübneritu tmavě hnědočerné barvy s kovovým leskem zarostlé v křemeni, šířka vzorku 7 cm. Lokalita San Juan, Colorado, sbírky ÚGV č. 5721.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz