Korund

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 2:3 a 3:5 – skupina korundu

Seznam fotografií:

Foto 1: korund - Pokojovice

Foto 2: korund - Pokojovice

Foto 3: korund - Dolní Bory

Foto 101: korund - Miask, Ural

Foto 102: korund - Anakie D. Queensland, Austrálie

Foto 103: korund - Palmietfontein, JAR

 

Složení Al2O3
Symetrie trigonální (R3c)
Forma výskytu Tvoří dlouze sloupcovité nebo soudečkovité krystaly s převládajícími prizmatickými nebo dipyramidálními plochami, časté jsou klencové typy krystalů. Někdy převládají plochy pinakoidu, habitus je tak silně nebo tence tabulkovitý. Někdy bývají krystaly nedokonale vyvinuté, hrubé až zaoblené. Agregáty jsou zrnité, tvoří i valouny.
Barva šedá, namodralá, hnědá, červená (rubín), modrá (safír), žlutá, zlatá (zlatý safír), šedočerná (smirek)
Lesk skelný
Štěpnost chybí, dělitelnost podle {0001}
Tvrdost 9
Hustota 4,0–4,1
Indexy lomu N(o) = 1,765–1,776; N(e) = 1,757–1,768
Jiné vlastnosti průhledný nebo průsvitný, vzácně vykazuje fluorescenci
Typy výskytu Je minerálem hornin se zvýšeným obsahem hliníku, zejména magmatických (pegmatity, syenity, dunity, bazalty). Běžný je v kontaktně metamorfovaných horninách vzniklých z hlinitých sedimentů (terra rosy, bauxity), objevuje se ve svorech, metamorfovaných břidlicích a zvětráváním těchto hornin přecházejí do aluvií.
Výskyty ve světě pegmatity: Corundum Hill – Franklin, Kanada, Kyštym – Ural, Inverell, Anakia – Austrálie, Marvejols – Francie, Prilep – Makedonie, Kašmír – Indie; Seiland – Norsko (nefelinický syenit), ostrov Naxos – Řecko (smirky), Jagdalak – Afghanistán (erlan), Arendal – Norsko (svor), Ratnapura, Rakwana – Srí Lanka (eluvia), Mogok – Barma.
Výskyty v ČR Čejov, Humpolec, Mysliboř, Dolní Bory, Pokojovice (pegmatity), Chlum u Sepekova (kontaktní metamorfóza), Měrunice, Jizerská louka (aluvia).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Corundum.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_5_oxidy/kap_7_5_oxidy.htm#7.5.2.1.

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz