Atlas minerálů - korund

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 2:3 a 3:5 – skupina korundu

<
>

foto minerálu

Foto 103: Dlouze sloupcovitý, tmavě šedý krystal korundu s patrnými liniemi dělitelnosti, délka 5 cm. Lokalita Palmietfontein, JAR, sbírky ÚGV č. 9463.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz