Atlas minerálů - korund

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 2:3 a 3:5 – skupina korundu

<
>

foto minerálu

Foto 1: Modrošedý, trigonální krystal korundu v pegmatitu. Lokalita Pokojovice, sbírky ÚGV č. 1944.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz