Atlas minerálů - korund

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 2:3 a 3:5 – skupina korundu

<
>

foto minerálu

Foto 3: Bezbarvé zrno korundu zarostlé v andalusitu, délka 3 cm. Lokalita Dolní Bory, sbírky ÚGV č. 9695.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz