Pyrofanit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 2:3 a 3:5 – skupina korundu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení MnTiO3
Symetrie trigonální (R3)
Forma výskytu Tvoří tence tabulkovité krystaly, destičkovité nebo šupinkaté agregáty.
Barva tmavě hnědá, červená, zelenožluté, černá
Lesk polokovový, kovový
Štěpnost dokonalá podle {0221}, zřetelná podle {1012}
Tvrdost 5–6
Hustota 4,5–4,53
Indexy lomu N(o) = 2,46; N(e) = 2,21
Jiné vlastnosti vlastnosti závisí na izomorfním množství Fe a Mg
Typy výskytu Je přítomen na některých ložiscích Mn, objevuje se v některých pegmatitech.
Výskyty ve světě důl Harstigen, Pajsberg – Švédsko, Noda-Tamagawa, Kaso – Japonsko, Björkedalen – Norsko (pegmatit)
Výskyty v ČR Chvaletice (Mn-Fe ložisko)
Další informace http://www.webmineral.com/data/Pyrophanite.shtml

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz