Kryptomelan

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 1:2 – skupina pyroluzitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení KMn8O16
Symetrie monoklinický (I2/m)
Forma výskytu Sloupcovité nebo jehlicovité krystaly jsou vzácné, většinou tvoří kryptokrystalické, celistvé, jemnozrnné, vláknité nebo ledvinité agregáty.
Barva ocelově šedá, černá
Lesk polokovový
Štěpnost chybí
Tvrdost 6–6,5
Hustota 4,2–4,4
Indexy lomu N = 2,44
Jiné vlastnosti vryp tmavě hnědý až černý, lom miskovitý, jeho určení bývá problematické
Typy výskytu Vyskytuje se na ložiskách manganu, v železných kloboucích ložisek, bývá součástí dendritů na puklinách hornin.
Výskyty ve světě Chessy – Francie, Tiuine – Maroko, Chihuahue – Mexiko
Výskyty v ČR  
Další informace http://www.webmineral.com/data/Cryptomelane.shtml

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz