Hercynit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 3:4 – skupina spinelu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení

FeAl2O4

Symetrie kubická (Fd3m)
Forma výskytu Vytváří oktaedrické krystaly, jednotlivá zrna nebo jemnozrnné agregáty.
Barva černá
Lesk skelný
Štěpnost špatná podle {111}
Tvrdost 7,5–8
Hustota 4,26
Indexy lomu N = 1,83
Jiné vlastnosti opakní, vryp tmavě zelený, široká izomorfie ve skupině spinelu
Typy výskytu V bazických horninách (gabra, nority), metamorfovaná ložiska smirků, polymetalické skarny, kontaktně metamorfované jílovité břidlice, granulity, přechází do eluvií.
Výskyty ve světě Schenkenzell – Německo (ryolit), Falun – Švédsko (skarn), Adirondack – New York (granulity), Farafagana – Madagaskar (eluvia)
Výskyty v ČR Hvožďany, Načetín, Poběžovice (bazické magmatické horniny), Chlum u Sepekova (kontaktní metamorfóza jílových hornin)
Další informace http://www.webmineral.com/data/Hercynite.shtml

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz