Maghemit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 2:3 a 3:5 – skupina korundu

Seznam fotografií:

 

 

Složení Fe2O3 (gama)
Symetrie kubická (P213)
Forma výskytu celistvé agregáty
Barva cihlově červená až hnědá
Lesk kovový
Štěpnost chybí
Tvrdost 6
Hustota 4,9
Indexy lomu N = 2,54
Jiné vlastnosti červený až hnědý vryp, silně magnetický
Typy výskytu

Vzniká oxidací magnetitu, je součástí gosanu ve zvětrávací zóně ložisek Fe, bývá součástí limonitu.

Výskyty ve světě Bushveld – JAR, Irom Mt. – Kalifornie (gosan), Mt. Elgon – Uganda (vulkanické horniny), Gara Džebilet – Bolívie
Výskyty v ČR České středohoří (pyropové štěrky)
Další informace http://www.webmineral.com/data/Maghemite.shtml

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz