Tenorit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 2:1 a 1:1 – skupina tenoritu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení CuO
Symetrie monoklinická (C2/c)
Forma výskytu Krystaly jsou tence tabulkovité nebo šupinkaté. Agregáty mohou být celistvé, zemité, práškovité nebo kolomorfní.
Barva ocelově šedá, černá
Lesk kovový až zemitý
Štěpnost chybí
Tvrdost 3,5
Hustota 6,5
Indexy lomu N = 2,11
Jiné vlastnosti neprůhledný, černý vryp, často ve směsi s jinými minerály (tzv. měděná čerň)
Typy výskytu Častý minerál oxidační zóny Cu ložisek různých typů.
Výskyty ve světě Mednorudjansk – Rusko, Copper Harbor – Michigan, Bisbee – Arizona, Dodoma – Tanzanie (primárně v magmatitech), Špania Dolina – Slovensko
Výskyty v ČR Rokytnice nad Jizerou
Další informace http://www.webmineral.com/data/Tenorite.shtml

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz