Spinel

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 3:4 – skupina spinelu

Seznam fotografií:

Foto 101: spinel - Monzoni, Tyroly

Foto 102 spinel - Monzoni, Tyroly

Foto 103: spinel - Ceylon (Srí Lanka)

Foto 104: spinel - Ceylon (Srí Lanka)

 

Složení MgAl2O4
Symetrie kubická (Fd3m)
Forma výskytu Převládajícím tvarem na krystalech je oktaedr, vzácně se objevuje hexaedr nebo dodekaedr. Běžné je dvojčatění oktaedrů podle (111). Agregáty jsou zrnité nebo celistvé, v sedimentech se vyskytuje ve formě valounů.
Barva hnědá, modrá, černá, vzácněji červená nebo zelená
Lesk skelný
Štěpnost chybí
Tvrdost 7,5–8
Hustota 3,57-3,72
Indexy lomu N = 1,72–1,80
Jiné vlastnosti průhledný i opakní, vryp šedobílý, zřídka vykazuje fluorescenci, většina vlastností je proměnlivá vzhledem k široké izomorfii
Typy výskytu Vysokoteplotní minerál vyskytující se v bazických magmatitech, kimberlitech nebo některých pegmatitech. Častější bývá v metamorfovaných horninách, především v kontaktně metamorfovaných vápencích a erlanech, objevuje se i na kontaktech břidlic s bazickými magmatity. Zvětráváním primárních hornin přechází spinel do aluvií.
Výskyty ve světě erlany: Andrahomana – Madagaskar, Pasov, Spessart, Auerbach – Německo; mramory: Andover – New Jersey, Ratnapura – Srí Lanka; Kafveltorp – Švédsko (skarn); Zlatoust – Rusko (mastková břidlice), Monzoni – Itálie (kontaktní horniny)
Výskyty v ČR Písečná u Jeseníku (pegmatit), Sokolí u Třebíče, Strážek, Svébohov u Zábřehu (vše mramory), Třebívlice, Měrunice (aluvia)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Spinel.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_5_oxidy/kap_7_5_oxidy.htm#7.5.3.1.

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz