Mikrolit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 1:2 – skupina pyrochloru

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení (Na,Ca)2 Ta2 O6 (O,OH,F)
Symetrie kubická (Fd3m)
Forma výskytu Tvoří krystaly oktaedrického typu, nepravidelná zrna, jemnozrnné agregáty.
Barva hnědá, zelená, méně často žlutá, červenavá  nebo bezbarvý
Lesk skelný až mastný, zřídka diamantový
Štěpnost nezřetelná podle {111}
Tvrdost 5–5,5
Hustota 5,0–6,4
Indexy lomu N = 1,93–2,11
Jiné vlastnosti vryp světle žlutý nebo bezbarvý, vlastnosti se mění v závislosti na bohaté izomorfii
Typy výskytu Většinou se vyskytuje v granitových pegmatitech.
Výskyty ve světě Landas – Norsko, Ankole – Uganda, Amelia – Virgínie, San Diego – Kalifornie
Výskyty v ČR Věžná, Dolní Bory, Nová Ves u Českého Krumlova, Dobrá Voda u Velkého Meziříčí
Další informace http://www.webmineral.com/data/Microlite.shtml

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz