Tantalit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 1:2 – skupina columbitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení FeTa2O6
Symetrie rombická (Pcan)
Forma výskytu Tvoří krátce sloupcovité, tence až tlustě tabulkovité krystaly, často s vertikálním rýhováním. Dvojčatí podle (021). Agregáty bývají nejčastěji celistvé.
Barva černá, hnědočerná
Lesk polokovový
Štěpnost zřetelná podle {010}
Tvrdost 6–6,5
Hustota 8,2
Indexy lomu N(α) = 2,26; N(β) = 2,35; N(γ) = 2,43
Jiné vlastnosti opakní, černohnědý vryp
Typy výskytu Typický v granitových pegmatitech, přechází do eluvií.
Výskyty ve světě Finbo – Švédsko, Cabracau – Portugalsko, Amelia – Virgínie, San Diego – Kalifornie, Egbe – Nigérie, Minas Gerais – Brazílie
Výskyty v ČR Krasonice, Dobrá Voda (pegmatity)
Další informace http://www.webmineral.com/data/Tantalite-(Fe).shtml

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz