Uraninit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 1:2 – skupina uraninitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení UO2 + UO3
Symetrie kubická (Fm3m)
Forma výskytu Tvoří kubické nebo oktaedrické krystaly, dvojčatí podle (111). Agregáty jsou ledvinité, celistvé, práškovité, vláknité nebo tvoří výplň žilek. Zemitý kryptokrystalický agregát tvoří tzv. uranovou čerň.
Barva černá, černohnědá
Lesk matný až polokovový
Štěpnost podle {111}
Tvrdost 5–6
Hustota 7,5–10,6
Indexy lomu závisí na stupni metamiktní přeměny a stupni oxidace uranu
Jiné vlastnosti radioaktivní, metamiktně přeměněný s proměnlivými fyzikálními vlastnostmi
Typy výskytu Nejběžnější je na hydrotermálních žilách spolu s kalcitem a křemenem nebo na tzv. pětiprvkové formaci. Velká ložiska tvoří v sedimentárních horninách, méně běžný je na některých pegmatitech nebo skarnech. Vyskytuje se i v některých granitech.
Výskyty ve světě Rock Landing – Connecticut, Barringer Hill – Texas (pegmatity), Schneeberg, Annaberg – Německo (hydrotermální žíly), Bois Noirs, Margnac – Francie (granity), Grants – Nové Mexiko (sedimenty), Mounana – Gabun (sedimenty).
Výskyty v ČR Příbram, Jáchymov, Abertamy, Horní Slavkov, Dolní Rožínka, Bukov, Olší, Habří (hydrotermální ložiska); Ralsko, Skuteč (křídové sedimenty).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Uraninite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_5_oxidy/kap_7_5_oxidy.htm#7.5.4.1.

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz