Betafit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 1:2 – skupina pyrochloru

Seznam fotografií:

Foto 101: betafit - Madagaskar

Foto 102: betafit - Madagaskar

Foto 103: betafit - Madagaskar

Foto 104: betafit - Madagaskar

 

Složení (Ca,Na,U)2 (Ti,Nb,Ta)2 O6 (OH)
Symetrie kubická (Fd3m)
Forma výskytu Tvoří krystaly oktaedrického typu, masivní, zrnité nebo korovité agregáty.
Barva častý je žlutohnědý povlak krystalů, uvnitř černá, hnědá, žlutohnědá
Lesk mastný, pryskyřičný
Štěpnost chybí
Tvrdost 5–5,5
Hustota 3,7–4,9
Indexy lomu N = 1,910–2,197
Jiné vlastnosti lasturnatý lom, průsvitný nebo opakní, červenohnědý vryp, bohatá izomorfie, metamiktně přeměněný, radioaktivní
Typy výskytu Vyskytuje se přavážně v granitových pegmatitech.
Výskyty ve světě Ambolotaru, Ambatofotsikely – Madagaskar, Hogsjaaen - Norsko
Výskyty v ČR  
Další informace http://www.webmineral.com/data/Betafite.shtml

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz