Gahnit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 3:4 – skupina spinelu

Seznam fotografií:

Foto 1: gahnit - Větrný vrch, Otov

Foto 101: gahnit - Bodenmeis, Německo

Foto 102: gahnit - Falun, Švédsko

 

Složení ZnAl2O4
Symetrie kubická (Fd3m)
Forma výskytu Krystaly oktaedrického typu bývají zdvojčatělé podle (111). Agregáty jsou většinou zrnité.
Barva černozelený, černošedý, někdy namodralý odstín
Lesk skelně mastný
Štěpnost dělitelný podle {111}
Tvrdost 7,5–8
Hustota 4,4–4,6
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti tmavě šedý vryp, lasturnatý lom, vlastnosti proměnlivé vzhledem k široké izomorfii
Typy výskytu Tvoří běžnou součást metamorfovaných rud Zn, objevuje se v některých skarnech, pegmatitech, běžně přechází do aluvií.
Výskyty ve světě Smiloven – Bulharsko (pegmatit), Gidan Waya – Nigerie (pegmatit), Franklin, Sterling Hill – New Jersey (metamorfované ložisko Zn rud), Falun – Švédsko (sulfidické metamorfované ložisko), Minas Gerais – Brazílie (rozsypy).
Výskyty v ČR Otov, Přibyslavice u Čáslavi, Maršíkov (pegmatit), Smrček, Županovice (skarn), Cetoraz (křemenný žilník s wolframitem).
Další informace http://www.webmineral.com/data/Gahnite.shtml

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz