Magnetit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 3:4 – skupina spinelu

Seznam fotografií:

Foto 1: magnetit - Pernštejn u Nedvědice

Foto 2: magnetit - Sobotín

Foto 3: magnetit - Hraničná, Rychlebské hory

Foto 4: magnetit - Brno - Kohoutovice

Foto 5: magnetit - Malešov u Kutné Hory

Foto 6: magnetit - Věchnov

Foto 7: magnetit - Měděnec

Foto 101: magnetit - Falun, Švédsko

Foto 102: magnetit - Findelengletscher, Švýcarsko

Foto 103: magnetit - Bushweld, JAR

 

Složení FeFe2O4
Symetrie kubická (Fd3m)
Forma výskytu Krystaly jsou nejčastěji dokonale omezené oktaedry, méně běžné jsou plochy rombického dodekaedru. Dvojčatí podle plochy (111). Typické jsou hrubě až drobně zrnité nebo celistvé agregáty, vzácněji vytváří vtroušená zrna, oolity, sférolity, dendrity nebo kolomorfní agregáty.
Barva černá
Lesk polokovový až kovový
Štěpnost chybí
Tvrdost 5,5–6,5
Hustota 5,17
Indexy lomu N = 2,41
Jiné vlastnosti magnetický, opakní, černý vryp, vlastnosti se mění v rámci izomorfie ve skupině spinelu
Typy výskytu Bývá častou akcesorií v bazických magmatických horninách (gabra, anortozity), vytváří magmatické segregace v kyselých subvulkanických horninách. Vyskytuje se jako běžná součást skarnů a rozsáhlých metamorfovaných ložisek Fe. Méně běžný je na některých sulfidických hydrotermálních žilách, objevuje se v alpské paragenezi, zřídka v pegmatitech. Bývá součástí sedimentárních rud železa a může být přítomen i v aluviích. Spíše mineralogické výskyty můžeme zaznamenat ve středně metamorfovaných bazických až ultrabazických horninách typu chloritových a mastkových břidlic. Může vznikat jako produkt činnosti organismů.
Výskyty ve světě magmatické horniny: Soggendal – Norsko, Taberg, Kiruna – Švédsko, Bushveld – JAR; skarny: Kowary – Polsko, Moravita, Dognecea – Banát, Rumunsko, Traverselle – Itálie, Taberg, Nordmark – Švédsko; další výskyty: Magnitogorsk – Rusko, Daškesan – Azerbajdžán, Binnatal – Švýcarsko (alpská parageneze), Zillertal – Rakousko, Passo di Vizze – Itálie (zelené břidlice).
Výskyty v ČR Říp (bazalty), Hůrky u Čisté (aplit), Obří důl v Krkonoších, Měděnec, Vlastějovice, Županovice, Pernštejn (vše skarny), Nučice (ordovické sedimentární rudy), Smrčina – Sobotín, Zadní Hutisko – Vernířovice (chloritové břidlice).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Magnetite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_5_oxidy/kap_7_5_oxidy.htm#7.5.3.3.

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz