Diaspor

oxidy a hydroxidy – hydroxidy – skupina diasporu

Seznam fotografií:

Foto 1: diaspor - Dolní Bory

Foto 101: diaspor - Banská Belá, Slovensko

Foto 102: diaspor - Banská Belá, Slovensko

Foto 103: diaspor - Banská Belá, Slovensko

 

Složení AlO(OH) – α
Symetrie rombická (Pbnm)
Forma výskytu Krystaly jsou vzácné, tabulkovité podle (010). Většinou tvoří stébelnaté nebo lupenité agregáty.
Barva bílá, narůžovělá, nazelenalá, namodralá
Lesk skelný nebo perleťový
Štěpnost dokonalá podle {010}, dobrá podle {110}
Tvrdost 6,5–7
Hustota 3,3–3,5
Indexy lomu N(α) = 1,702; N(β) = 1,722; N(γ) = 1,750
Jiné vlastnosti křehký, průhledný až průsvitný
Typy výskytu Je obecným alteračním produktem hornin bohatých hliníkem, ve větším množství se objevuje v pegmatitech, v bauxitových rudách nebo jílech.
Výskyty ve světě Gánt – Maďarsko (bauxit), Naxos – Řecko (zvětrávání smirků)
Výskyty v ČR Dolní Bory, Čejov u Humpolce, Vernéřov u Aše (pegmatity)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Diaspore.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_5_oxidy/kap_7_5_oxidy.htm#7.5.6.3.

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz